شرکت تبریزپاپوش آنیل

آماده همکاری با ادارات - کارخانجات - بیمارستانها و فروشگاهها

صفحه اصلی > کفش ایمنی
کفش ایمنی ساق بلند زاگرس

کد : I1006

رویه : چرم طبیعی

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 45 - 40

زیره :پی یو

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد
کفش ایمنی ساق کوتاه البرز

کد : I1003

رویه : چرم اشبالت

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 45 - 40

زیره :پی یو

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد
کفش ایمنی ساق کوتاه کسری

کد : I1001

رویه : چرم اشبالت

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 45 - 40

زیره :پی یو

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد


کفش ایمنی نسوز کوتاه اورست

کد : I3001

رویه : چرم طبیعی

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 45 - 40

زیره :پی یو

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد
کفش ایمنی ساق کوتاه زاگرس

کد : I1005

رویه : چرم طبیعی

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 45 - 40

زیره :پی یو

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد
کفش ایمنی عایق برق  بلند کوشا

کد : I2001

رویه : چرم اشبالت

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 45 - 40

زیره :پی یو

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد
ایمنی ساق بلند نووا

کد : I2002

رویه : چرم گاوی

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 46 - 39

زیره :تی پی یو

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد
کفش ایمنی ساق بلند البرز

کد : I1004

رویه : چرم اشبالت

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 45 - 40

زیره :پی یو

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد
کفش ایمنی ساق بلند کوشا

کد :I1002

رویه : چرم اشبالت

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 40-45

زیره : پیو 

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد

کفش ایمنی ساق بلند کاویان
کد : I1010

رویه : چرم اشبالت،چرم گاوی

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 46 - 39

زیره :پی یو

سرپنجه : عایق،فولادی،کامپوزیت

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد

کفش ایمنی ساق کوتاه کاویان
کد : I1011

رویه : چرم اشبالت ،چرم گاوی

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 46 - 39

زیره :پی یو

سرپنجه : عایق،فولادی،کامپوزیت

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد

کفش ایمنی ساق بلند اکو
کد : I1013

رویه : اشبالت،
آستر : سوبله زنبوری

سایز : 46 - 39

زیره :پی یو

سرپنجه : عایق،فولادی،کامپوزیت

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد

کفش ایمنی نسوز بلند اورست

کد : I3001

رویه : چرم گاوی

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 45 - 40

زیره : TPU-PU

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد

کفش ایمنی ساق کوناه پرو
کد : I1014

رویه : چرم گاوی

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 46 - 39

زیره :تی پی یو

سرپنجه : عایق،کامپوزیت

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد

کفش ایمنی بلند پرو
کد : I1015

رویه : چرم گاوی

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 46 - 39

زیره :تی پی یو،پی یو

سرپنجه : عایق،کامپوزیت

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد

کفش ایمنی ساق کوتاه اکو
کد : I1016

رویه : اشبالت،

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 46 - 39

زیره :پی یو

سرپنجه : عایق،فولادی،کامپوزیت

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد

کفش ایمنی ساق بلند آلپینا نسوز
کد : I1012

رویه : چرم گاوی

آستر : سوبله زنبوری

سایز : 46 - 39

زیره :پی یورابر 

سرپنجه : عایق،فولادی،کامپوزیت

رنگ : مشکی

دارای گواهی استاندارد

افراد آنلاین: 3 بازدیدامروز: 59 بازدید دیروز: 90 بازدید کل: 521429